Dnes je piatok, 22.október 2021, meniny má: Sergej
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Prihlášku do škôlky v Petržalke možno podať od apríla

február 26, 2017 - 08:00
V petržalských materských školách (MŠ) môžu rodičia podať žiadosť o prijatie dieťaťa do škôlky pre školský rok 2017/2018 od 19. apríla do 3. mája.
Foto: 
SITA/ilustračné foto

Ako ďalej agentúru SITA informoval Matúš Bednarič z tlačového oddelenia petržalského miestneho úradu, zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo si môžu rodičia prevziať na riaditeľstve materskej školy alebo si ho stiahnuť na internetovej stránke www.petrzalka.sk v oblasti školstvo. Žiadosti môžu rodičia posielať do všetkých 23 materských škôl, ktoré spravuje samospráva.

Ako informuje petržalský newsletter, o prijatie do špeciálnych tried v MŠ môžu žiadať aj rodičia detí so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením. O jeho prijatí rozhoduje riaditeľka školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, nutné je vyjadrenie odborného lekára. Na deti ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania je špecializovaná MŠ Turnianska, na autizmus sa špecializuje MŠ Iľjušinova a deti s poruchami výživy môžu navštevovať MŠ Pifflova.

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí prijímajú materské školy spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov. Prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov a v nasledujúcom školskom roku majú nastúpiť do základnej školy, a tiež deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do škôlky oznámi riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom detí najneskôr do 9. júna.

Mestská časť Bratislava-Petržalka dlhodobo bojuje s nedostatkom miest v materských školách. Hoci sa samospráve za posledných osem rokov podarilo vytvoriť štyristo nových miest, dopyt v súčasnosti stále prevyšuje ponuku. Podľa prednostu Miroslava Štefánika Petržalka ročne pre nedostatok kapacity neprijme do škôlok približne štyristo detí. Samospráva začiatkom februára začala s rekonštrukciou materskej školy na Vyšehradskej ulici, touto obnovou zvýši kapacitu svojich škôlok o sedem tried s počtom približne 150 miest. Pre deti by mala začať fungovať od 1. septembra 2018. Ako ďalej Štefánik spomenul, ďalšie miesta by v budúcnosti mohli pribudnúť v elokovaných pracoviskách materských škôl, priestor pre deti chce tiež samospráva získať prestavbou školských bytov.

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2017/2018 bude v piatok 7. apríla a v sobotu 8. apríla. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke. Zákonní zástupcovia zapíšu svoje dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Pre svoje dieťa však môžu vybrať aj inú základnú školu. Do prvého ročníka prijímajú dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕši šesť rokov. Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti aj psychológ. O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 15. júna. Zákonní zástupcovia môžu zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu. Viac informácií o zápise i o Dňoch otvorených dverí na petržalských základných školách nájdu záujemcovia na webovej stránke mestskej časti.

- - Inzercia - -