Dnes je sobota, 23.október 2021, meniny má: Alojzia
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

O škôlku v Petržalke môžete požiadať už v apríli

apríl 26, 2017 - 12:09
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 sa v Petržalke uskutoční v termíne od 19. apríla do 3. mája 2017.
Foto: 
Pixabay/ ilustračné foto

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti spravidla prijímajú deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku. Uprednostnené sú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku ako aj deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky. Ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľka materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní na všeobecne prístupnom mieste.

Zákonní zástupcovia detí predložia materskej škole žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením o jeho zdravotnom stave. Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ je zverejnené na internetovej stránke www.petrzalka.sk v oblasti školstvo. Žiadosť si môže rodič vyžiadať aj osobne v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky školy.

Rodičia majú možnosť požiadať o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením aj do štyroch špeciálnych tried. Materská škola na Turnianskej 6 prijíma deti ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania. Dlhodobé skúsenosti s výchovou a vzdelávaním detí s autizmom má materská škola na Iľjušinovej 1 a pre deti s poruchami výživy je zriadená špeciálna trieda na Pifflovej 10. O prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhoduje riaditeľka školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj s vyjadrením príslušného odborného lekára.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zašle riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do 9. júna 2017.

Každá materská škola bude mať na všeobecne prístupnom mieste zverejnený termín, miesto a podmienky prijímania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy. Bližšie informácie k prijímaniu detí do materských škôl poskytne zákonným zástupcom detí v každej materskej škole riaditeľka alebo jej zástupkyňa.

Viac informácií nájdete TU.

- - Inzercia - -