Dnes je pondelok, 18.október 2021, meniny má: Lukáš
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Veľvyslanectvo mladých

september 16, 2010 - 16:25
Časopis Metropola a hl. mesto Bratislava vyhlasujú projekt pre študentov bratislavských stredných škôl. Cieľom je vytvoriť organizáciu, ktorá svojimi myšlienkami, nápadmi a akciami obohatí študentský život v Bratislave a zároveň sa bude podieľať na vzdelávaní a ďalšom osobnostnom rozvoji študentov.
Foto: 

Princípom projektu je vytvorenie pozície „Veľvyslanec mladých“ na jednotlivých miestnych úradoch mestských častí Hlavného Mesta. Osoba menovaná do tejto čestnej funkcie bude pôsobiť ako zástupca a obhajca práv a názorov mladých ľudí (študentov) žijúcich v danej mestskej časti. Bude mať právo zúčastňovať sa mestského zastupiteľstva, predkladať návrhy a konzultovať ich so starostami a ďalšími zástupcami jednotlivých mestských častí, byť nápomocný pri riešení problémov týkajúcich sa študentov a aktívny pri organizácii rôznych kultúrno-športových aktivít mestských častí. Zároveň bude hovorcom (zástupcom) študentov stredných škôl v danej mestskej časti, ale hlavne dostane šancu niečo zmeniť – realizovať svoj vlastný projekt. Veľvyslanec mladých získa svoj štatút vždy na jeden rok.

„Na území Bratislavy žijú tisícky ľudí vo veku 14 -20 rokov. Títo ľudia sú budúcnosť, nasledujúca generácia, ktorá bude rozhodovať o ďalšom osude nášho hlavného mesta. Než sa tak stane, vytvorme v nich vzťah a hrdosť byť občanom Bratislavy, podporme ich ambície, naučme ich presadzovať si vlastný názor, ale i pristupovať na kompromisy...“ hovorí Mária Reháková, generálna riaditeľka vydavateľstva vydávajúceho časopis Metropola.




„Projekt hľadajúci „veľvyslanca“ zastupujúceho aktívnych mladých Bratislavčanov v otázkach, ktoré sa komplexne dotýkajú rozvoja nášho mesta Bratislavy a už vo svojej podstate vyzýva k aktívnej činnosti našu nastupujúcu generáciu, považujemza veľmi prospešné.Mesto Bratislava podporuje mladú generáciu a jej názor počúva aj prostredníctvom mestského detského parlamentu. Som presvedčený o tom, že projekt zároveň podporí proces vytvárania vzťahu k mestu, kde sme vyrástli, žijeme, pracujeme a trávime svoj voľný čas,“
povedal primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.


„Mladí ľudia si kritickým okom všímajú nedostatky v prostredí, v ktoromžijú a študujú.Mnohokrát situáciu kritizujú ale zároveň prichádzajú z vlastnej iniciatívy s nápadmi, ktoré prinesú zlepšenie a pritom si nevyžadujú veľké finančné investície. Prostredníctvomprojektu Veľvyslanec mladých dostávajú študenti príležitosť predstaviť mestským zastupiteľstvám svoje návrhy na zmenu v rôznych oblastiach života a v praxi zrealizovať to, čo by veľmi radi zmenili. Skutočnosť, že práve ten ich nápad budemôcť byť zrealizovaný je silnoumotiváciou zapojiť sa do súťaže nielen ako jednotlivci, ale aj ako reprezentanti svojej školy. Každá takáto aktivita buduje u študentov pozitívne sebavedomie a zároveň aj pocit zodpovednosti za prostredie a ľudí okolo  nich a tým, ktorí ešte nemajú možnosť voliť aj účasť na veciach verejných,“ povedala Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka Evanjelického lýcea

Ako to bude celé fungovať?
Kto sa môže stať Veľvyslancom mladých?
Na čo sa zamerať so súťažným projektom?
Kto je porota posudzujúca jednotlivé projekty?
Podľa čoho bude porota hodnotiť jednotlivé projekty?
Vyhodnotenie projektov, odmena a motivácia


Prihlášku do projektu pošli na adresu redakcie časopisu Metropola (Metropola, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02  Bratislava) alebo na info@casopismetropola.sk do 15.11.2010.

Vaša Metropola

- - Inzercia - -