Dnes je pondelok, 18.október 2021, meniny má: Lukáš
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Veľvyslanectvo mladých

september 29, 2010 - 16:34
Foto: 


Ako to bude celé fungovať?

- študent bratislavskej strednej školy pošle svoju prihlášku do projektu na adresu redakcie časopisu Metropola alebo na info@casopismetropola.sk do 31.marca.2011
- vypracuje najlepší projekt kultúrno-spoločenského rozvoja mestskej časti
- hotový projekt zašle v slovenskej a anglickej verzii do 15.2.2011 na adresu redakcie Metropoly
- porota posúdi jednotlivé projekty a pozve päť najlepších autorov za jednu mestskú časť na osobnú prezentáciu – obhajobu projektu
- porota určí hlasovaním víťazov, ktorí získajú titul „Veľvyslanec mladých“ za danú mestskú časť

Kto sa môže stať Veľvyslancom mladých?
Študent strednej školy so sídlom na území Bratislavy, ktorý nemá zníženú známku zo správania, sa môže uchádzať o pozíciu Veľvyslanca mladých v mestskej časti, kde má trvalé alebo prechodné bydlisko, alebo v mestskej časti kde sídli jeho škola.

Na čo sa zamerať so súťažným projektom?
Na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu života mladých ľudí v danej mestskej časti. Na všetko, čo v danej mestskej časti chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty kultúrne, športové informačné alebo charitatívne. Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných škôl.

Kto je porota posudzujúca jednotlivé projekty?
doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc., Primátor Bratislavy – Hlavného mesta Slovenskej republiky

Členovia:

Starostovia príslušnej mestskej časti
J.E. pán Theodore Sedgwick, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov Amerických na Slovensku
J.E. pán Dr. Josef Markus Wuketich, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec republiky Rakúsko na Slovensku
Prof. DDr. Peter Linnert, vedecký riaditeľ Sales Manager Akademie
Prof. Ing. Rudolf Sivák PhD., rektor Ekonomickej Univerzity
Ing. Mária Reháková, generálna riaditeľka STAR production s.r.o.
Ing. Martina Slabejová, obchodná riaditeľka Microsoft a.s.
JUDr. Katarína Bieliková, director, Slovakia Finance a.s.
Ing. Jaroslava Marcineková, obchodná riaditeľka Benuga Slovakia s.r.o.
Ing. Mária Berithová, generálna sekretárka, Slovensko – Rakúska obchodná komora
Oľga Feldeková, spisovateľka, prozaička, novinárka, dramaturgička zástupca Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy


K porote môžu byť prizvaní odborní konzultanti v prípade, že si to predložený projekt bude vyžadovať.


Podľa čoho bude porota hodnotiť jednotlivé projekty?
- nápad (samotná idea)
- projekt (spôsob vypracovania)
- realizovateľnosť projektu (zmerať potenciál realizovateľnosti na základe finančnej náročnosti a ďalších parametrov)
- komunikačný a prezentačný talent (prezentácia a schopnosť argumentácie v prípade postupu projektu k osobnej prezentácii)

Vyhodnotenie projektov a vyhlásenie víťazov sa uskutoční do 31.3.2011 a následne primátor Bratislavy víťazov menuje do funkcie Veľvyslanec mladých pre danú mestskú časť Hlavného mesta.

Odmena a motivácia:
Okrem čestnej funkcie Veľvyslanca mladých mesta Bratislava za danú mestskú časť víťazi získajú jazykový pobyt v zahraničí a hodnotné ceny.

Spoločnosť UniCredit Bank Slovakia a. s. poskytne ceny pre troch výhercov projektu Veľvyslanectvo mladých v podobe troch nabitých BA mestských kariet a to v hodnote 200 EUR pre hlavného výhercu a 100 EUR pre ďalších dvoch.

- - Inzercia - -