Dnes je pondelok, 18.október 2021, meniny má: Lukáš
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Zapojte sa do projektu Veľvyslanectvo mladých 2016

október 02, 2014 - 11:05
Princípom projektu je vytvorenie pozície „veľvyslanec mladých“ na Slovensku. Študent menovaný do tejto čestnej funkcie bude pôsobiť ako zástupca názorov mladých ľudí (študentov) žijúcich na Slovensku. Bude nápomocný pri riešení problémov týkajúcich sa študentov vo svojom meste a aktívny pri organizácii rôznych kultúrno-športových aktivít mesta, ale hlavne dostane možnosť realizovať svoj vlastný projekt.
Foto: 
Spojenie týždenníka Slovenka ako mienkotvorného časopisu a finančnej inštitúcie je zárukou dôslednej a efektívnej realizácie tak náročného projektu, ale hlavne zaručuje jeho celkovú trvalú udržateľnosť. V dnešnej dobe je veľmi dôležité venovať sa mladej generácii ľudí, pretože veľká väčšina šikovných mladých ľudí odchádza za prácou do zahraničia a tým naša spoločnosť prichádza o ich široký potenciál.
 
Je potrebné si ich udržať, ale hlavne vychovávať mladú generáciu, ktorá bude riadiť našu ekonomiku a naše firmy v budúcnosti a zabrániť tak ich odchodu do iných krajín. Projekt vytvára podmienky pre študentov, ktorí sú nadaní a majú potenciál, pre nadviazanie nových kontaktov. Tie im neskôr môžu dopomôcť pri uplatnení sa na trhu práce, ale tiež v kariérnom rozvoji na území Slovenska ako aj zviditeľnenie našej krajiny v zahraničí.
 
Z týchto dôvodov sme sa rozhodli projekt „Veľvyslanectvo mladých“ rozšíriť pôsobnosťou na celé územie Slovenska a ponúknuť tak možnosť všetkým študentom stredných škôl na ich sebarealizáciu a následné uplatnenie v našej spoločnosti. Hlavnou myšlienkou projektu Veľvyslanectvo mladých je najmä budovanie lokalpatriotizmu. Veľvyslanec mladých získa svoj štatút vždy na jeden rok.
 
Ako to bude celé fungovať?
 
• V septembri 2014 bude rozposlaný pozývací list na riaditeľov stredných škôl s možnosťou zapojenia sa študentov do  projektu. V tomto termíne sa taktiež spúšťa mediálna kampaň s upozornením na možnosť zapojiť sa do projektu. Kampaň prebieha do 15. januára 2015.
• Študenti stredných škôl zasielajú svoju prihlášku do projektu na adresu redakcie časopisu Slovenka do 30. 12. 2014.
• Študenti vypracujú projekt s témou kultúrno-spoločenského a ekonomického rozvoja svojho mesta.
• Hotový projekt zašlú v slovenskom jazyku a jednom cudzom (anglický alebo nemecký  jazyk) do 27. 2. 2015 na adresu redakcie týždenníka Slovenka.
• Porota následne posúdi jednotlivé projekty a pozve šesť najlepších autorov na osobnú prezentáciu - obhajobu projektu v apríli 2015.
• Porota určí hlasovaním troch najlepších študentov a víťaza, ktorý získa titul „Veľvyslanec mladých“.
• Členovia poroty budú nápomocní v správnom smerovaní študentov pri vypracovaní ich projektov
• Študenti,  ktorí  sa  zapoja  do  projektu  Veľvyslanectvo  mladých,  budú  môcť  súťažiť  o  mnohé zaujímavé ceny - jazykové pobyty v zahraničí, ale tiež návštevu Európskeho parlamentu, počas ktorej víťaza bude sprevádzať europoslanec, MUDr. Miroslav Mikolášik
 
Kto sa môže stať Veľvyslancom mladých
 
Študent strednej školy so sídlom na území Slovenska, ktorý doposiaľ neobdržal zníženú známku zo správania.
 
Na čo sa zamerať so súťažným projektom?
 
Na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu života mladých ľudí v jeho meste. Na všetko, čo vo vybraných mestách chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou, projekty  kultúrne,  športové,  informačné  alebo  charitatívne.  Na  všetko,  čo  možno  označiť  ako verejnoprospešné pre študentov stredných škôl.
 
Kto je porota posudzujúca jednotlivé projekty?
 
Pod záštitou:
Ministra školstva Slovenskej republiky – Ing. Petra Pellegriniho
 
Členovia:
J.E. Pán Theodore Sedgwick - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov Amerických na Slovensku
J.E. Pán Dr. Josef Wuketich - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec republiky Rakúsko na Slovensku
J.E. Dr. Jakša Muljačić – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec republiky Chorvátsko na Slovensku
J.E. Šani Dermaku – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku
Steluţa Arhire - Charge d'Affaires Rumunskej republiky na Slovensku
Prof. Ing. Rudolf Sivák Phd. - rektor Ekonomickej Univerzity
Mgr. Martina Slabejová PhD - obchodná riaditeľka Microsoft a.s.
JUDr. Katarína Bieliková - riaditeľka Slovakia Finance a.s.
Ing. Elena Kohútiková, PhD. - zástupkyňa generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky
Mgr. Mária Miková – šéfredaktorka týždenníka Slovenka
Mag. Martin Volek, MBA – riaditeľ organizácie Jazykové pobyty
PhDr. Elvíra Chadimová – generálna riaditeľka organizácie Top Centrum podnikateliek
JUDr. Ladislav Dianiška – Bank Vontobel Zürich
 
Podľa čoho bude porota hodnotiť jednotlivé projekty?
 
•  nápad (samotná idea)
•  projekt (spôsob vypracovania)
•  realizovateľnosť projektu (zmerať potenciál realizovateľnosti na základe finančnej náročnosti a ďalších parametrov)
•  komunikačný a prezentačný talent (prezentácia a schopnosť argumentácie v prípade postupu projektu k osobnej prezentácii)
 
Vyhodnotenie projektov a vyhlásenie víťazov sa uskutoční v priebehu mesiaca apríl 2015. Následne budú prví traja študenti pozvaní na návštevu k zástupcom mestských zastupiteľstiev v ich mestách, kde budú prezentovať svoje projekty, resp. niektoré návrhy z nich.
 
Odmena a motivácia:
 
Čestná funkcia „Veľvyslanec mladých“, ktorá víťaza oprávňuje pôsobiť ako obhajca práva a názorov. Okrem toho víťazi získajú zahraničné študijné pobyty, notebooky či inú techniku, ktorú môžu ďalej využívať pri štúdiu a získavaní nových informácií ako aj ďalšie hodnotné ceny.
 
Víťaz projektu bude mať možnosť navštíviť Európsky parlament.
 
Hlavný mediálny partner projektu:
 
• týždenník Slovenka
 
Mediálni partneri projektu:
 
• mesačník Metropola
 
• rádio Jemné
 
• webový portál  www.zenskyweb.sk
 
Adresa na zasielanie projektov:
Redakcia týždenníka Slovenka STAR production, s.r.o.
Dr. Vladimira Clementisa 10
821 02 Bratislava
 
Koordinátor projektu a kontaktná osoba:
 
Mgr. Zuzana Czaková
 

 

- - Inzercia - -