Dnes je pondelok, 18.október 2021, meniny má: Lukáš
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

500 rokov reformácie pripomenie i mestská galéria

apríl 26, 2017 - 15:00
V tomto roku slávi približne 800 miliónov kresťanov na celom svete päťstoročné jubileu reformácie Martina Luthera (1483 - 1546).
Foto: 
Pixabay/ ilustračné foto

Pol tisícročie reformácie sa spája s dejinami ľudskej slobody, myšlienkami humanizmu, osvietenstva až po naše dnešné chápanie civilizácie a demokracie. Tento vývoj sa vzťahuje okrem spoločnosti a politiky aj na oblasť umenia, upozorní na to nová výstava Galérie mesta Bratislavy (GMB) 500 rokov reformácie. Umelecké interpretácie spojené s dejinami reformácie a Lutherovou Bibliou zo zbierky Thomasa Emmerlinga možno v sídle mestskej galérie v Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí 11 vidieť od štvrtka 27. apríla do 18. júna.

Výstava chce podľa GMB „sprostredkovať, v ktorých krokoch sa myšlienky reformácie odzrkadľujú aj v umení posledných päťsto rokov“. Pritom sa sústreďuje na západoeurópsku tlačovú grafiku. Grafika má v dejinách umenia totiž vždy zvláštnu úlohu, mení spoločnosť, keď šíri nové idey. Toto poslanie začala plniť objavením kníhtlače v Európe v roku 1443 a plní ho až dodnes. Na výstave sú preto výrazne zastúpené diela Albrechta Durera (1471 -1528), ktorý svojimi majstrovskými grafika prispel i k rozšíreniu reformácie. „Jeho drevorezy sú na základe ich presnosti v zobrazení detailov, zvlášť ľudského tela, výrazom tohto humanizmu, ktorý stavia človeka do stredu,“ približuje galéria. Za pozornosť stoja i ilustrácie Lutherovej Biblie od Gustava Dorého (1832 – 1883). „On sám bol katolík, dosiahol však najväčší úspech so svojimi 230 drevorytmi k Lutherovej Biblii, predovšetkým v USA. Jeho romantický štýl ukazuje detailne veľmi presne prírodné sily a úlohu človeka v prírode“. Prehľad o živote Martina Luthera sprostredkujú na výstave ilustrácie Gustáva Koniga. „Jeho dielo bolo v 19. storočí obľúbeným konfirmačným darčekom v luteránskych rodinách v nemecky hovoriacich oblastiach a v strednej Európe,“ pripomína ďalej mestská galéria. Na výstave sú taktiež zastúpené umelecké interpretácie jednotlivých kníh a evanjelií Lutherovej Biblie z 20. storočia. Vieru už viac neopisujú výlučne ako úctu transcedentného, ale ako to, čo je žité v každodennom živote.

Okrúhle 500. výročie reformácie stredovekej rímsko-katolíckej cirkvi si svet pripomenie 31. októbra. V tento deň v roku 1517 pribil Martin Luther na dvere Zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu 95 téz reformy vtedajšej cirkvi, určených pre akademickú diskusiu, ktoré kriticky reagovali najmä na prax udeľovania odpustkov. Lutherovým vystúpením sa začal postupný proces reformácie.

- - Inzercia - -