Dnes je piatok, 22.október 2021, meniny má: Sergej
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Malacký most v rekonštrukcii

máj 22, 2019 - 16:43
Od dnešného dňa prišlo k odklonu cestnej dopravy z mostu Malacky –Truckcentrum – nad potokom Malina, ktorý je vstupnou bránou do Malaciek z diaľnice D2, na vybudovanú obchádzkovú trasu v tesnej blízkosti rekonštruovaného mosta. Dôvodom je jeho veľmi zlý stavebno-technický stav.
Foto: 
internet

Stavba bude pozostávať z komplexnej výmeny nosnej konštrukcie a zvršku mosta

vrátane vytvorenia mostných záverov, úpravy záverových múrikov a prechodových

dosiek na koncoch mosta. Okrem rekonštrukcie mosta sa vykoná aj oprava

priľahlých úsekov vozovky. Celkové náklady spojené s rekonštrukciou mosta

predstavujú približne 1,4 milióna eur a hradené budú z rozpočtu Bratislavského

samosprávneho kraja.

„Regionálne cesty Bratislava ako správca ciest II. a III. triedy v Bratislavskom kraji pravidelne

vykonávajú prehliadky ciest a mostov. Na tomto moste sa robili bežné opravy a údržba.

Keďže most bol postavený v roku 1976 a ide o dopravne najzaťaženejší vstup do okresného

mesta Malacky, dozrel čas na jeho opravu,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.  

Pre rekonštrukciu mosta bola vytvorená obchádzková trasa vedená po pôvodnom premostení

potoka Malina, ktorým je priľahlý klenbový most. Pre jej vytvorenie sa vymenili vozovkové

vrstvy existujúcej odbočky na klenbový most, vymenili sa rímsy, zábradlie a vozovkové vrstvy na

klenbovom moste a vytvoril sa násyp s vozovkou vedúci späť k ceste za rekonštruovaným

mostom. V úseku obchádzky pred klenbovým mostom sa vytvorila rozšírená plocha dočasnej

komunikácie pre zabezpečenie bezkolíznej premávky protiidúcich kamiónových súprav na

klenbovom moste. Nakoľko rekonštruovaný mostný objekt je na ceste II. triedy, ktorá ako

 

jediná zabezpečuje napojenie okresného mesta Malacky na diaľničnú sieť, spôsob rekonštrukcie

mosta na exponovanom úseku bol predmetom viacerých diskusií. Zvolený, dotknutými orgánmi

schválený a určený variant s celkovou uzávierkou v mieste mosta s vybudovaním obchádzkovej

trasy bol najoptimálnejším riešením, ktorým sa vybuduje obchádzková trasa s obojsmernou

dopravou, pričom bude plne zachovaná funkčnosť MÚK Malacky, zároveň bude umožnená

rekonštrukcia v plnom profile.

Predpokladaný termín použitia obchádzkovej trasy pre cestnú dopravu počas rekonštrukcie

uvedeného mosta je do 31. augusta 2019. Po zrekonštruovaní mostného objektu sa doprava

vráti na pôvodnú trasu, obchádzková trasa sa rozoberie a okolie upraví do pôvodného stavu.

Vodičov, prechádzajúcich týmto úsekom, prosíme o trpezlivosť, pochopenie a rešpektovanie

použitého dočasného dopravného značenia

- - Inzercia - -